PERFEKT Tomasz Nazimek

Kraków
ul. Ciepłownicza 22 (koło M1)
tel./fax 12 638-04-82
Ładna k/Tarnowa tel/fax. 14 674-56-23
tel/fax. 14 620-12-83

email: perfekt@tarnava.com.pl
email: biuro@perfekt-kominki.pl

Zobacz jedną z naszych siedzib


View Larger Map