Instrukcja obsługi paleniska żeliwnego

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED ROZPALENIEM?
- umieścić blachę na półkę wewnątrz paleniska żeliwnego
- wsunąć blachę do końca paleniska - powoduje ona , że spaliny są kierowane do powtórnego spalania.

2. CZYM PALIĆ?
Palenisko żeliwne jest przystosowane do palenia wszelkiego rodzaju drewnem i brykietami z trocin. Jako najlepsze rekomenduje się: grab, brzoza, buk. Dobrze pali się również dąb, ale należy go mieszać z brzozą, bukiem lub grabem, gdyż sam dąb wydziela kwasy, które szkodliwie wpływają na ścianki paleniska i skracają jego żywotność. Drewno powinno być sezonowane. Wilgotne drewno jest niskokaloryczne, powoduje powstawanie dymu oraz sadzy na szybach , pogarsza również pracę paleniska.
Paląc sezonowanym drewnem i w sposób prawidłowy sprawność paleniska wynosi 78%.

3. JAK PALIĆ?
Rozpoczynając palenie należy zwrócić uwagę aby regulatory dopływu powietrza były
w pozycji pionowej (otwarte). Są to pokrętła, które korygują dopływ powietrza do wnętrza komory spalania, po 15 minutach należy je ustawić w pozycji do 45 stopni.
Łagodny ogień systematycznie podsycać aby żeliwo równomiernie się rozgrzewało. Podczas pierwszego palenia może powstać nieprzyjemny zapach, spowodowany utwardzaniem się farby. Podczas następnego palenia zapach ten się nie pojawi.

4. JAK KONSERWOWAĆ?
Wewnętrzne ścianki paleniska należy czyścić raz w roku szczotką stalową.
Podczas palenia mokrym drewnem istnieje tendencja do powstawania na szybach sadzy, którą należy czyścić przeznaczonymi do tego celu preparatami.